Gdzie wylać olej po smażeniu?

olej

Zużyty olej spożywczy zawiera wiele związków chemicznych potencjalnie szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Z tego powodu jego utylizacja powinna być przeprowadzana w odpowiedni sposób. Gdzie wylać olej po smażeniu? Jak pozbyć się zużytego tłuszczu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, nie narażając funkcjonowania sieci kanalizacyjnej ani środowiska naturalnego?

Dlaczego prawidłowa utylizacja oleju ma tak duże znaczenie?

Tłuszcz posmażalniczy powstający we wszystkich gospodarstwach domowych stanowi dość kłopotliwy rodzaj odpadu. Większość osób zadaje sobie pytanie, gdzie wylać olej po smażeniu. Czy przypalony tłuszcz z patelni lub frytkownicy można po prostu wylać do kuchennego zlewu? Trzeba pamiętać, że w wyniku długotrwałej obróbki cieplnej oleju roślinnego powstaje w nim wiele potencjalnie toksycznych substancji. Niektóre z nich, na przykład akroleina, mają działanie kancerogenne i są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Mogą również doprowadzić do skażenia gleby lub wód powierzchniowych, gdyby taki olej wylany został bezpośrednio do ziemi, na przykład w ogrodzie. Oleju nie wolno wlewać również do odpływów kanalizacyjnych. Zestalający się w niskich temperaturach tłuszcz łączy się z innymi zanieczyszczeniami obecnymi w rurach, tworząc poważne zatory. Prowadzą one do utraty drożności w systemach wodno-kanalizacyjnych na często bardzo dużą skalę. To z kolei pociąga za sobą wysokie koszty związane z przestojami w ich funkcjonalności i konieczności przeprowadzania napraw.

Gdzie wyrzucić olej po smażeniu w domu?

Gdzie wyrzucić olej po smażeniu, aby nie zaszkodzić systemowi kanalizacyjnemu, własnemu zdrowiu ani środowisku? W przypadku niewielkich ilości oleju posmażalniczego, powstającego w gospodarstwach domowych, są w zasadzie dwie opcje:

  • Olej po smażeniu należy wystudzić, przelać do zakręcanej butelki PERT i wrzucić do kontenera na komunalne odpady zmieszane;
  • Olej przelać po smażeniu do większego, zakręcanego pojemnika (np. kanistra lub dużej butli), a po jego zapełnieniu oddać w miejscowym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Gdzie wylać olej po smażeniu z lokalu gastronomicznego?

Gdzie wylać olej po smażeniu z lokalu gastronomicznego, gdzie ilości tego kłopotliwego odpadu są zdecydowanie większe niż w przypadku gospodarstw domowych? Ze względu na konieczność postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska, właściciele takich lokali zobowiązani są zlecić utylizację firmom specjalizującym się w utylizacji i recyklingu odpadów tego typu. Pozwoli to pozbyć się problemu odpadu w sposób całkowicie legalny i jak najmniej kłopotliwy. Dzięki temu, że firma odbierająca olej wystawia Kartę Przekazania Odpadu, przedsiębiorca prowadzący lokal gastronomiczny ma potwierdzenie, że utylizacja przebiegła zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Jak zorganizować odbiór zużytego oleju po smażeniu?

Zorganizowanie odbioru oleju po smażeniu nie jest skomplikowane. Wystarczy wejść na stronę https://euro-eko-polska.pl/zakup/, aby zapoznać się z ofertą wiodącej na rynku firmy zajmującej się skupem i przetwórstwem zużytego oleju roślinnego. Po ustaleniu indywidualnych warunków współpracy i podpisaniu umowy, firma zapewni odbiór oleju z dowolnego miejsca specjalnie do tego przystosowanymi samochodami. Euro Eko Polska zapewnia również pojemniki do przechowywania zużytego oleju, a także możliwość elastycznego ustalania harmonogramu odbiorów, dostosowanego do potrzeb indywidualnego klienta. Co więcej, do dyspozycji klientów firmy pozostaje aplikacja mobilna, pozwalająca na bezproblemową kontrolę kwestii związanych z odbiorem oleju, zamawianiem nowych pojemników czy przeglądaniem historii wcześniejszych transakcji.

Klienci mają możliwość ustalenia wszystkich szczegółów z przedstawicielami regionalnymi firmy. Euro Eko to przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem i ustaloną w branży renomą, potwierdzoną pozytywnymi opiniami wielu zadowolonych klientów. Zamiast zastanawiać się więc, gdzie wylać olej po smażeniu, lepiej nawiązać współpracę z wyspecjalizowaną firmą uprawnioną do jego odbioru.