Jak dbać o stan techniczny żurawia wieżowego?

load crane

Aby utrzymać żurawie wieżowe w dobrym stanie technicznym, należy regularnie przeprowadzać ich konserwację i serwisowanie. Oto kilka najistotniejszych kroków, przez które powinno się przejść.

Jak dbać o stan techniczny żurawia wieżowego? Regularne kontrole

Należy regularnie sprawdzać stan techniczny żurawia, aby upewnić się, że jest bezpieczny i sprawny. Należy przeprowadzić szereg czynności, w tym:

 • oględziny – trzeba dokładnie obejrzeć żurawie, aby sprawdzić, czy nie ma widocznych oznak uszkodzeń lub zużycia. Należy zwrócić uwagę na elementy takie jak liny, koła czy łożyska;
 • sprawdzanie stanu elementów mechanicznych i elektrycznych – dzięki temu upewnimy się, że zachowują skuteczność oraz nie wykazują widocznych oznak zużycia lub uszkodzeń;
 • testy sprawności – najlepiej pokażą, czy żuraw działa poprawnie. Mogą obejmować sprawdzanie wysokości oraz szybkości podnoszenia, obrotu czy sprawności mechanizmów i instalacji elektrycznych;
 • przeglądy techniczne – mogą być wykonywane przez specjalistyczne serwisy żurawi wieżowych lub przeszkolonych techników. Pozwalają na dokładną identyfikację ewentualnych problemów.

Jak dbać o żurawia wieżowego? Konserwacja konstrukcji

Konserwacja to ważny element utrzymania sprawności i bezpieczeństwa żurawia. Oto kilka kroków, które można wziąć pod uwagę podczas jej przeprowadzania:

 • czyszczenie – w jego trakcie usuwa się kurz, brud i inne zanieczyszczenia, które mogą osadzać się na powierzchni sprzętu. Warto umyć konstrukcję, elementy mechaniczne, elektryczne oraz obudowę;
 • smarowanie – regularnego działania w tym zakresie potrzebują elementy mechaniczne, takie jak liny, koła, mechanizmy i łożyska, aby zapobiec ich zużyciu czy uszkodzeniom;
 • wymiana uszkodzonych części – jest niezbędna, jeśli podczas konserwacji zostaną zidentyfikowane uszkodzone lub zużyte części;
 • konserwacja instalacji elektrycznej – należy sprawdzić stan układów elektrycznych oraz wymienić uszkodzone lub zużyte przewody lub bezpieczniki.

Konserwacja i naprawa żurawia wieżowego powinna być zawsze wykonywana przez wykwalifikowanych techników. Dzieje się tak, ponieważ jest to sprzęt o dużej wadze i wysokości, co wiąże się ze sporym ryzykiem wypadku lub katastrofy. Próba samodzielnej naprawy może spowodować nieodpowiednie działanie dźwigu lub do jego awarię, co z kolei wiąże się z ryzykiem poważnych uszkodzeń w otoczeniu lub zagrożeniem dla ludzi. Dlatego też zalecane jest, aby wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze były wykonywane przez profesjonalnych techników. Polecanym serwisem specjalizującym się w konserwacji jest Corleonis, szczegóły oferty można znaleźć na ich stronie https://sklep.corleonis.pl/pl/content/12-serwis-zurawi-wiezowych.

Jak dbać o stan techniczny żurawia wieżowego? Odpowiednia dokumentacja

Dokumentacja serwisowa żurawia wieżowego to zestaw dokumentów, które zawierają informacje i instrukcje dotyczące bezpiecznego i skutecznego wykonywania prac serwisowych na takim sprzęcie. Może obejmować takie elementy jak:

 • schematy elektryczne – pokazują, jak są połączone elektrycznie różne elementy żurawia, co pomaga w identyfikacji problemów i naprawie;
 • instrukcje obsługi – zawierają polecenia dotyczące prawidłowego użytkowania żurawia, co pomaga zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko awarii;
 • dane techniczne – zawierają szczegółowe informacje o różnych elementach żurawia, takich jak masa, wymiary i maksymalne obciążenie. Są ważne podczas przeprowadzania prac serwisowych, ponieważ pozwalają na prawidłowe dobieranie narzędzi czy sprzętu;
 • instrukcje bezpieczeństwa – zawierają polecenia dotyczące bezpiecznego wykonywania prac serwisowych, co pomaga zmniejszyć ryzyko wypadków i obrażeń.

Jak dbać o żurawia wieżowego? Właściwe przeszkolenie operatorów

Osoby obsługujące żurawie wieżowe powinny być odpowiednio przeszkolone, aby mogły bezpiecznie i sprawnie korzystać z takiego urządzenia. Oto kilka kwestii, które mogą być poruszane podczas szkolenia:

 • bezpieczeństwo – ważne, aby osoby obsługujące żurawie zdawały sobie sprawę z zagrożeń związanych z pracą z takim urządzeniem oraz z zasad, których należy przestrzegać;
 • obsługa urządzenia – operatorzy powinni znać sposób działania urządzenia, jego mechanizmy i instalacje, a także zasady obsługi czy konserwacji;
 • Przepisy – osoby obsługujące żurawie powinny znać normy dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz przepisy dotyczące korzystania z ciężkiego sprzętu;
 • procedury awaryjne – operatorzy powinni być przeszkoleni w zakresie działań przeprowadzanych w razie wystąpienia problemów z urządzeniem;
 • eksploatacja i konserwacja – osoby obsługujące żurawie powinny znać zasady obejmujące dbałość o stan sprzętu, aby zapobiegać awariom.