Jak długo notariusz przechowuje akty notarialne?

notariusz

Notariusz ma oczywiście obowiązek, aby przechowywać wszystkie dokumenty, które zostały u niego podpisane. Ma on obowiązek je przetrzymywać przez dziesięć lat od ich podpisania . Wiadomo, że ma on obowiązku trzymania dokumentów i aktów notarialnych, gdy zakończy prowadzenie tego typu działalności.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do potrzebnych akt notarialnych?

Zdarzają się jednak sytuacje, że potrzebujemy aktów notarialnych, ponieważ nam gdzieś zaginęły, a ten okres dziesięciu lat już minął. Wielu ludzi może myśleć wtedy, co w takiej sytuacji zrobić. Jednak notariusz po upływie tego kresu czasu jest zobowiązany wysłać akty notarialne wraz z załączonymi dokumentami do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Dlatego, gdy podpisanie dokumentów notarialnych nastąpiło ponad dziesięć lat temu, to należy tam się udać, aby uzyskać odpis aktu notarialnego. Wpis wtedy zostanie sporządzony przez sędziego i będzie on podpisany przez niego. Wiadomo, że kancelaria notarialna przekazuje te akta do wydziału, który znajduje się najbliżej miejsca, gdzie działa notariusz, u którego podpisywaliśmy dokumenty. Jednak, gdy nie upłynęło jeszcze dziesięć lat, to należy się udać do kancelarii notarialnej, gdzie załatwialiśmy wszystkie formalności. Tam w specjalnych teczkach są przechowywane oryginalne akta notarialne, a na naszą prośbę zostanie nam wydany ich odpis. Znajdują się one w specjalnych tomach, w których są umieszczone przez notariusza w momencie finalizacji całej transakcji. Wiadomo, że mogą się zdarzyć sytuacje, że zaginą nam jakieś dokumenty, ale akty notarialne dość łatwo można odzyskać. Tylko należy pamiętać, w której kancelarii notarialnej w Toruniu załatwialiśmy formalności.

Jak znaleźć kancelarię notarialną i jakie sprawy tam można załatwić?

Nie wiedząc, gdzie znajduje się kancelaria notarialna w naszej okolicy można wpisać w wyszukiwarkę frazę kluczową – kancelaria notarialna Toruń i pojawią się adresy, gdzie możemy je znaleźć. Należy sprawdzić, kiedy dokładnie oni pracują i umówić się na podpisanie dokumentów, które są nam potrzebne. Wiadomo, że nie codziennie korzystamy z takich usług, dlatego warto dowiedzieć się, czym dokładnie zajmuje się notariusz oraz jaka jest jego rola. Do jego głównych zdań należy tworzenie aktów prawnych, czyli aktów notarialnych. Ten zawód należy do profesji zaufania publicznego, dlatego taka osoba musi świecić przykładem i prowadzić swoją działalność zgodnie z prawem.

Przygotowane przez niego akty notarialne potwierdzają, że wszystkie informacje tam zawarte są zgodnie z prawem. Z jego usług korzystamy najczęściej przy sprzedaży nieruchomości, ale też przy zakładaniu spółek. Wizyta u niego będzie konieczna, gdy chcemy podpisać intercyzę, czy chcemy załatwić wszystkie formalności dotyczące spadku. Dzięki podpisaniu takich dokumentów u niego mniej spraw trafia do sądów, ponieważ wszystkie podpunkty umowy są zgodne z prawem i jest jasno napisane, kto jak ma się wywiązać z podpunktów umowy. Zawartej w obecności notariusza, który jest gwarantem tego, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami.