Kruszywo naturalne – komu zlecić przewóz?

kamienie

Wszelkiego rodzaju kruszywa wykorzystuje się w szeroko pojętej branży budowlanej praktycznie od zawsze. Już w starożytności do budowy budynków stosowano mieszaniny różnych mas i fragmentów skał, co, sądząc po efektach trwałości budowli z tamtego okresu, było decyzją jak najbardziej słuszną.

Obecnie kruszywa są wykorzystywane na bardzo szeroką skalę, a popyt na nie ciągle wzrasta. Jednak zupełnie inną kwestią jest wydobywanie tego materiału, a zupełnie inną jego przetransportowanie w odległy zakątek kraju, gdzie nastąpiła potrzeba jego użycia. Komu zlecić przewóz kruszyw naturalnych? Jak prawidłowo transportować ten materiał?

Czym jest kruszywo naturalne i jak się je wydobywa?

Kruszywo naturalne to w większości przypadków pokruszone fragmenty skał. Zostają one przesiane, aby poszczególne elementy występowały w różnych rozmiarach, fachowo nazywanych frakcjami.

Kruszywa naturalne to żużle, piaski, tłucznie oraz żwiry. Jak sama nazwa wskazuje, są pochodzenia naturalnego, a dokładniej mineralnego. Uszlachetnia się je albo w wyniku przesiania, albo poprzez proces płukania.

Kruszywo naturalne wydobywa się przy pomocy specjalnych maszyn w kopalniach odkrywkowych. Już w tym miejscu następuje zarówno przesianie, jak i przepłukanie materiału. Dzięki temu odbiorcy mogą z bezpośrednio z kopalni odbierać kruszywo o frakcji, na którą mają w danej chwili zapotrzebowanie.

W Polsce większość kopalni odkrywkowych kruszywa naturalnego występuje na południu kraju (szczególnie w okolicy Kielc), chociaż są przypadki, kiedy materiał o konkretnym składzie skalnym jest wydobywane w innym regionie.

Transport kruszywa naturalnego

Wydobycie, jak i transport kruszywa są kontrolowane przez prawo i obie te czynności muszą spełniać konkretne normy, które przewiduje ustawodawca. Szczegółowe informacje na temat bezpiecznego przewozu materiału zawiera Prawo o ruchu drogowym, powstałe w czerwcu 1997 roku. Oczywiście od tamtego czasu wprowadzono w nim kilka poprawek.

Nie zmieniły się jednak kwestie związane z bezpieczeństwem w trakcie transportu kruszcu. Podstawowe zasady ujęte w prawie to odpowiednia waga towaru oraz szczelność skrzyni ładunkowej. Załadowane kruszywo wraz z autem nie mogą przekroczyć 40 ton DMC (dopuszczalnej masy całkowitej). Przeciążenie pojazdu oznacza znaczny wzrost ryzyka awarii, która może doprowadzić do kolizji lub wypadku na drodze.

Szczelność skrzyni ładunkowej jest bardzo ważna, szczególnie w przypadku transportu kruszywa drobnego (o małej frakcji). Pomimo ciągłej rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad nie wszędzie istnieje możliwość dojazdu tak gładką nawierzchnią. Nierówności lub gwałtowne hamowanie w przypadku nieszczelności skrzyni oznacza wysypywanie się materiału na drogę, co stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Kruszywo naturalne – komu zlecić przewóz?

Jak widać, materiały sypkie, w tym kruszywa naturalne, potrzebują bardzo wymagającego transportu. Wszystkie te warunki będzie w stanie spełnić jedynie profesjonalna firma, która zajmuje się przewozem tego typu ładunków na co dzień. Decydując się na zamówienie kruszcu z transportem, warto wybrać podmiot istniejący na rynku trochę czasu. Dzięki temu będzie w stanie zapewnić w pełni profesjonalne usługi logistyczne, dostosowane do specyfiki towaru.

Jedną z największych firm, która ma doświadczenie nie tylko w wydobywaniu, ale również w transporcie kruszyw naturalnych, ma Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. Z jej ofertą można zapoznać się pod adresem https://industria.eu/industria-logistyka/. Warto również pamiętać, że INDUSTRIA posiada własne samochody, dzięki czemu terminowa i bezpieczna dostawa w praktycznie każdy zakątek kraju nie będzie żadnym problemem.

Jaki jest koszt transportu kruszyw naturalnych?

Już wiemy, komu zlecić przewóz kruszyw naturalnych, jednak co z ceną transportu? Warto podkreślić, że kwota zarówno za materiał, jak i za dostarczenie go we wskazane miejsce, jest ustalana zawsze indywidualnie. Pod uwagę oprócz takich kwestii jak, np.: koszty paliwa czy amortyzacja pojazdu, bierze się przede wszystkim odległość miejsca rozładunku od kopalni.