Jakie choroby może wykazać EEG?

Elektroencefalografia, znana jako EEG, to nieinwazyjna procedura diagnostyczna stosowana do zbadania aktywności elektrycznej mózgu. Jest to kluczowe narzędzie dla lekarzy i naukowców do zrozumienia różnych schorzeń neurologicznych i psychicznych. W niniejszym artykule omówiono, jakie choroby może wykazać EEG. Kontynuuj czytanie, aby poznać szczegóły!

Co wykrywa badanie EEG?

Elektroencefalografia (EEG) jest używana do diagnozowania różnych chorób i zaburzeń związanych z aktywnością elektryczną mózgu. Oto kilka chorób, dla których EEG może być przydatne w procesie diagnozowania:

 1. Padaczka: EEG jest powszechnie stosowane w diagnozowaniu padaczki. Charakterystyczne zmiany we wzorcach fal mózgowych mogą pomóc określić rodzaj i lokalizację napadów. 
 2. Zaburzenia snu: EEG jest wykorzystywane do oceny różnych zaburzeń snu, takich jak bezdechy senny czy parasomnie. 
 3. Choroby neurodegeneracyjne: w przypadku chorób takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, EEG może wykazywać specyficzne zmiany w aktywności mózgu. 
 4. Zespół niespokojnych nóg: EEG może być używane w diagnostyce związanej z niepokojącymi objawami w nogach podczas snu. 
 5. Choroby psychiczne: w niektórych przypadkach, zwłaszcza w diagnostyce schizofrenii czy depresji, EEG może dostarczyć informacji na temat funkcji mózgu. 
 6. Urazy mózgu: po urazach mózgu, EEG może być wykorzystane do oceny ewentualnych zmian w aktywności mózgu i funkcji poznawczych. 
 7. Zespół hiperkinetyczny: w niektórych przypadkach ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), EEG może być używane jako narzędzie pomocnicze w diagnostyce. 
 8. Zespół abstynencyjny: u pacjentów z uzależnieniem od substancji, EEG może dostarczyć informacji o zmianach w aktywności mózgu podczas okresu abstynencji.

EEG Poznań jest cennym narzędziem w diagnostyce neurologicznej, jednak interpretacja wyników zawsze powinna być dokonywana przez doświadczonego lekarza specjalistę. EEG jest stosunkowo bezpiecznym i nieinwazyjnym badaniem, które może dostarczyć istotnych informacji w kontekście różnych schorzeń mózgu i układu nerwowego.

EEG (Poznań) – ile kosztuje? 

Cena badania EEG w Poznaniu może zależeć od wielu czynników. Niektóre z kluczowych aspektów, które mogą wpływać na koszt badania EEG, to:

 1. Lokalizacja: ceny mogą się różnić w zależności od konkretnego ośrodka medycznego lub kliniki w Poznaniu, gdzie przeprowadzane jest badanie EEG. 
 2. Typ badania: istnieje różnorodność procedur EEG, w tym standardowe badanie, badanie EEG ambulatoryjne, badanie EEG podczas snu, czy też długoterminowe monitoringi. Rodzaj badania może wpływać na cenę. 
 3. Specjalistyczne procedury: dodatkowe procedury, takie jak videomonitoring czy badanie EEG podczas czynności specjalnych, mogą zwiększyć koszty.
 4. Obecność specjalistów: jeśli badanie EEG w Poznaniu jest przeprowadzane pod nadzorem specjalistów, którzy dokonują interpretacji wyników, może to wpływać na koszty. 
 5. Typy elektrod: użycie specjalistycznych elektrod czy technologii, takich jak elektrody wysokiej gęstości, może wpłynąć na cenę badania.

Przy ustalaniu kosztów warto skonsultować się z konkretnym ośrodkiem medycznym, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące kosztów i ewentualnych dodatkowych opłat.